ENJOY BOWLING

Mısır'da yapılan kazılarda bowling sporunun köklerinin MÖ 5000'li yıllara dek uzandığına dair bulgular çıkarılmıştır. Kökenleri, MÖ'ye dek uzanan bu spora, spor olmanın dışında anlamlar da yüklendiği görülür. Söz gelişi, 3 ve 4. yüzyıllarda, bu sporda iyi olmak kilise tarafından "günahlarından daha çok arınmış olmak" anlamına geliyordu. Düzenlenen oyunlarda kukalar işlenmiş günahları temsil ediyor ve devrilen her kuka ile günahlardan arınılma inancı taşınıyordu.

Bowling sporunun Dünya Bowling Federasyonu'nun (WTBA), Uluslararası Bowling Federasyonu(FIQ), Avrupa Bowling Federasyonu(ETBF) tarafından belirlenmiş oyun tipleri bulunmaktadır. Bowling sporunda 10 pin bulunmaktadır. Amacı, uzunluğu 18,288 mt olan "lane" adı verilen hatların ilerisine konulmuş pinleri devirmektir.

Bowling turnuvaları, doğum günü kutlamaları ve tüm organizasyonlarınızda ilk adresiniz olmayı hedefleyen eğlence merkezlerimiz en güzel turnuvaları, en güzel anıları biriktirmeniz için sizleri bekliyor.

ArastaPark -1. Kat
ENJOY BOWLING